Door onze websites te bezoeken of de op/via Soundless Acoustics  website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze websites aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Soundless Acoustics aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie.

Soundless Acoustics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Soundless Acoustics zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van Soundless Acoustics.

Soundless Acoustics stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Soundless Acoustics niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Soundless Acoustics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze websites.

 

Akoestische rapporten

De akoestische rapporten van Soundless Acoustics zijn gebaseerd op akoestische metingen die zorgvuldig en volgens de wettelijke normen zijn uitgevoerd in een erkend professioneel laboratorium onder strenge supervisie en professionele begeleiding van laboratoriummedewerkers. Soundless Acoustics kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in een praktijksituatie. 

Soundless Acoustics voert in opdracht van de klanten (na)metingen, alsmede akoestische berekeningen, akoestische adviezen en rapportages uit. De akoestische berekeningen worden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd in een computermodel, gebaseerd op de informatie die door de klant wordt aangeleverd. Soundless Acoustics kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor door de klant verstrekte informatie en/of afwijkingen van deze berekeningen met de situatie in de praktijk.

 

Wijzigingen

Soundless Acoustics stelt alles in het werk om de informatie op de website geactualiseerd en volgens de laatse volgens de nieuwste inzichten en normen normen te publiceren en voert met enige regelmaat nieuwe laboratoriumtests uit van akoestische materialen. De nieuwe meetresultaten worden als leidend beschouwd en vervangen de eerder gepubliceerde meetresultaten op de website. Wijzigingen van meetresultaten op de website worden uitgevoerd zonder vooraakondiging. Het is mogelijk dat nieuwe meetresultaten door vernieuwde/verfijnde testmethoden of aanpassingen van wettelijke normen mogelijkerwijze afwijken van eerdere meetresultaten. 

Soundless Acoustics behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze afwijken van de eerder gepubliceerde informatie.